Samozřejmě, že městským radním není lhostejný osud naší nemocnice. Již pátým rokem bojujeme s vedením kraje o její zachování. Napřed to byl boj proti sloučení se Svitavskou nemocnicí (s úspěchem). Potom před rokem za udržení dětského a nyní znovu za dětské a následné oddělení. Kraj jako zřizovatel chystá jistou koncepci pro všech pět nemocnic v kraji. Z ní má údajně vyplynout opatření směřující k efektivně a ekonomicky řízenému zdravotnictví v Pardubickém kraji.

Byli jsme ujištěni, že bude koncepce řešena komplexně a k jednání bude přizvána i samospráva. Bohužel nedostatek pediatrů a odchod stávajícího personálu do soukromé ordinace nám vytvořil problém, který už „kvasil" asi delší dobu. Proč nebyla vytvořena dostatečná rezerva personálu, zda má dětské a porodnice perspektivu v naší spádové oblasti, jestli to není začínající proces, který povede k postupnému zániku nemocnice, nebo k vysoce specializovaným oddělením a jestli mají být prodělečná oddělení jediným důvodem ke zrušení a tím pádem i k zhoršení dostupnosti péče… To jsou otázky, které by měl zodpovědět zřizovatel nemocnice.

Jsem přesvědčen, že se nedá zdravotnictví řídit jen na základě plusových ekonomických výsledků a zejména v systému, který je od vlády nastaven špatně a neefektivně. Ministerstvo v nejbližších dnech bude vydávat nové vyhlášky, od nového roku by mělo být ve zdravotnictví více peněz a stát by měl určovat směr ve zdravotnictví a hlavně přepracovat úhradovou vyhlášku. Krajští politici by měli počkat na kroky ministerstva zdravotnictví a do té doby stabilizovat všech pět špitálů ve stávající podobě. Koncepci je nutné určitě připravit a věřím, že se v ní zohlední všechny pro a proti a nepůjde jen o peníze. Město může lékařům nabídnout nové luxusní byty přímo v lokalitě u nemocnice. Členové rady města se osobně angažují v hledání pediatrů. Místo narození Litomyšl je dobrá adresa! ⋌(jik)