Co je cílem setkání?

Cíle setkání signatářů memoranda jsou dva. Jednak chceme realizovat vlastní jeho podepsání. Jedná se o desítky míst, kam bude memorandum rozesíláno. A potom jde o možnost medializace tohoto našeho společného kroku vůči veřejnosti a všem zainteresovaným. Pokud tedy bude někdo z pozvaných přítomen, bude znění memoranda přečteno. Memorandem chceme dát všem osloveným (samosprávy obcí, měst a kraje, dále státní správa, státní instituce a organizace v oblasti ochrany přírody a krajiny, firmy a investoři VTE, politické strany,…), ale i široké veřejnosti na vědomí, že již probíhající nepřiměřená, nevhodná a nekoncepční výstavba větrných elektráren v okolí Svitav není negativně vnímána jen úzkou skupinou lidí. Ti se snaží v rámci regionálního patriotizmu a svého přesvědčení chránit svůj kraj před zbytečným nebezpečím, které se již nyní negativně projevuje v celé řadě oblastí. Přebíráme zodpovědnost a prezentujeme hlasy a názory i dalších obyvatel regionu, kterým není osud Svitavska lhostejný.

Jiří Mach je předsedou ČSOP Rybák Svitavy