Největší změny v regionu? To by chtělo noviny o šíři seznamu… Psát o tom, že největší změnou je svoboda a odpovědnost, jakkoli mi to připadá zásadní, je asi nošení dříví do lesa. Vnímám proměnu měst a vesnic a rád se těmito změnami kochám. Ze šedivého se stalo barevné. Jako bychom nacházeli kořeny i v naší komplikované historii města v Sudetech. Nejsou to pouze památky, které se opravují, ale možná se napravuje i smýšlení lidí. Vážím si pak svobody slova a možnost libovolné volby. Ale jsou i změny negativní, jež tato divná doba přinesla. Zejména si všímám, jak se prvky průmyslové činnosti stěhují z průmyslových zón do volné krajiny. Docela mi vadí devastace krajinného rázu obchodními centry, elektrárnami obnovitelných zdrojů a zběsilou dopravní infrastrukturou. To jsou změny nejvíce viditelné.

Radoslav Fikejz, historik Muzea a galerie ve Svitavách