Vloni jsme dokončili hrubou stavbu kostela. K uzavření a výrobě oken pomohly příjmy za poslední dva měsíce. V prosinci jsme získali půl milionu korun od Pardubického kraje. I přes ekonomickou krizi, která se odrazila na trhu s realitami, jsme našli kupce pro stávající modlitebnu. Až ji prodáme, budeme mít celkem na stavbu patnáct milionů korun. Hledáme další možnosti grantů a dotací. Až dokončíme a osadíme zbytek okenních otvorů, soustředíme se na stavbě na dokončení bytu kazatele. V případě potřeby bychom požádali o předčasné užívání této části objektu.

Jana Macková ze stavebního týmu nového kostela Církve bratrské v Litomyšli