Pokud se sníží počet tříd na obchodních akademiích a na gymnáziích pouze v Pardubickém kraji, tak se nic nevyřeší. Rodiče pošlou své děti za hranice kraje a peníze na tyto studenty dostane jiný kraj. Neočekávám, že by se tím zvětšil zájem o technické školy. Pokud ano, tak jedině o takové studenty, kteří potom stejně budou usilovat o „svou“ vysokou školu, na kterou by šli z gymnázia. Takže na pracovní místa pro vyučené odborníky, které kraj potřebuje, se dostane velice málo nových zájemců o práci. Ale uvedenému záměru Pardubického kraje velice fandím. Měly by jej ale realizovat všechny kraje. Snad na to někdo přijde, že je to potřeba udělat v celé republice. Absolventi ekonomických škol a gymnázií jsou velice zřídka v naší evidenci jako uchazeči o zaměstnání. Velké procento absolventů těchto zařízení je na vysoké škole nebo na nějakém místě v příznivějších lokalitách, pokud jde o nabídku práce, než je Pardubický kraj nebo dokonce okres Svitavy. Jsou v Brně, Praze, v zahraničí a jinde. Úspěšná část z nich, snad i většina, se již zpět nevrátí. V tomto smyslu je již například okres Svitavy značně oslaben, a to již desetiletí a možná století. Což ale nevadí. Volná místa pro vysokoškoláky a flexibilní, tvůrčí osoby zde prostě téměř nejsou. Stačí se podívat do volných míst příslušného úřadu práce. V našich evidencích jsou především ty osoby, které s potížemi „prolezly“ nějaký učební obor a ten o ně samozřejmě moc nezavadil. Ty potom přesvědčují samy sebe, že nemohou nic dělat, neboť v tomto oboru žádné volné místo není. Kromě toho, že odbornost moc neumí, mají úplnou pravdu, že nemohou nic dělat.

Jan Tesař je ředitel Úřadu práce ve Svitavách