„Na činnost dobrovolných hasičských sborů v Pardubickém kraji letos poputuje více než 12 milionů korun. Téměř sedm milionů z této částky poskytlo ministerstvo vnitra. Účelově bude tato neinvestiční dotace rozdělena mezi jednotky SDH na zajištění jejich akceschopnosti, mzdové náklady a na dosud neuhrazené výdaje ze závěru roku 2009. Pět milionů pak kraj uvolní sborům dobrovolných hasičů ze svého rozpočtu. Tato částka je určena na nákup a údržbu požární techniky a věcné prostředky požární ochrany. Rovněž z rozpočtu kraje bude uvolněna částka 450 tisíc korun krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sdružení plní nezastupitelnou roli na poli prevence a věnuje se i požárnímu sportu dětí a mládeže,“ řekl hejtman Radko Martínek.

(kim)