Tak na tuto otázku je vcelku jednoduchá odpověď. Pokud jde o věc (dárek), která trpí nějakou vadou, pak samozřejmě můžete uplatnit tzv. reklamaci a tedy využít ustanovení zákona o odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci. Nicméně dotaz zřejmě směřuje k tomu, že tazatel byl obdarován věcí, která je sice bez vady, ale nehodí se mu. V takovém případě není žádný právní nárok na to, aby prodávající věc převzal zpět a vrátil peníze. Pokud se tak stane, je to čistě dobrá vůle prodávajícího. Většinou však prodávající vyhoví s tím, že si za stejnou nebo vyšší cenu vyberete a koupíte jinou věc. Pokud prodávající nevyhoví, pak asi uvažujte o tom, že předmětnou věcí obdarujete někoho jiného.