Radoslav Fikejz.Radoslav Fikejz, historik, Svitavy

No, a je to tady. Celou tu dobu jsem se bál, že se na to někdo zeptá. K sociálním sítím jsem si nevybudoval vnitřní vztah, ale jako člověk podílející na medializaci města v oblasti cestovního ruchu to nemohu říci nahlas. Sociální sítě jsou veledůležitým komunikačním kanálem, mají obrovskou dynamiku, jsou operativní, dokážete-li je spravovat a věnovat se jim. Já osobně žádný účet na sítích nemám a nehodlám se tím vůbec zabývat, nepotřebuji to. Ale chápu, že je to prostě nutnost. Nikoliv z hlediska osobního, ale třeba z hlediska propagace našeho muzea. Takže se na vstup do virtuálního prostoru připravuji, ale bez radosti.

Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu v LitomyšliLeoš Krejčí

V podstatě kladný, protože u mě zřejmě převažují výhody nad zákeřnostmi. Vyhovuje mi, že mám přehled o přátelích, které jsem neviděl několik let a přesto jsem schopen sledovat jejich nejdůležitější životní milníky. Třeba, zda byli na dovolené v Chorvatsku nebo Řecku.

František Matoušek.František Matoušek, středoškolský učitel ve výslužbě, Moravská Třebová

Nejsou pro mě žádným „svatým grálem" reálného života. Jsem si vědom značného i nezastupitelného potenciálu internetu v dnešní době  (online služby, kognitivní aspekty), stejně tak všech rizik a nadužívání (reklama). Můj vztah je zcela ambivalentní: jsou skvělým nástrojem, využitelným ke komunikaci s přáteli (při dnešních cenách poštovních služeb dokonce nezbytným), kteří mi nejsou lhostejní, dlouho jsem je neviděl nebo žijí daleko. Mohu se dovědět spoustu informací (zůstává otázka, jak ověřit správnost)? Především mě vždy zajímá konkrétní a věcný obsah komunikace. Nepatřím rozhodně ke „sběratelům" virtuálních přátel, natož k těm, kteří by takto degradovali vlastní soukromí. Skutečné hodnoty mezilidských vztahů nenahradí žádná iluze sociální sítě! Tudíž přistupuji k těmto možnostem zdrženlivě, mírně skepticky a hlavně obezřetně. Skryté dimenze tohoto „big brother" nelze podceňovat a bagatelizovat! Rozhodně mě tento moderní fenomén nekriticky neovládá. Nesmí! Cením si svého soukromí, privátní totiž není veřejné! Sociální sítě jsou de facto druhem drogové závislosti. Vůbec nezávidím mnohým uživatelům jejich absťáky, které občas prožívají. Nervozitu, úzkost, pocity izolace. Do školy pak jako volnočasová aktivita občasných frekventantů nepatří vůbec! Případnou nudu nezažene, ta  má jiné příčiny: devalvaci člověčenských hodnot.