Demolice, která začala na začátku září, byla na základě žádosti o prohlášení za kulturní památku, kterou na ministerstvo kultury podali odpůrci bourání, bezprostředně poté přerušena.  

„V současné době posuzuje žádost územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Pardubicích. Následně bude postoupena nadřízenému orgánu, kterým je Národní památkový ústav v Praze. Až poté se bude žádostí zabývat ministerstvo kultury," upřesnil procedurální postup radní města a senátor Radko Martínek. Těsně před tím, než byla demolice zahájena, prohlédla budovu komise, ve které byli kromě senátora Martínka rovněž pracovníci památkového ústavu Petr Kočí a Jitka Svobodová, městský úřad zastupovala Blanka Žouželková. Komise však v budově z památkového hlediska neshledala nic hodnotného.

Správní řízení není omezeno žádnými termíny, takže není vyloučeno, že se záležitost může protáhnout na dlouhé týdny až měsíce. Budova mezitím dál chátrá.