I letos se sešlo několik návrhů. Z nich členové klubu na své valné hromadě v březnu vybrali dalšího, v pořadí již dvanáctého laureáta výroční ceny klubu, pro kterou se mezi veřejností vžilo označení „Svitavský vůl“. Stala se jím Miroslava Ducháčková, současná sbormistryně pěveckého sdružení Dalibor, sboru, jehož věhlas již dávno přerostl náš region. A právě rok 2009 byl patnáctou sezonou, kdy v jeho čele stojí čerstvá laureátka ceny.

Miroslava Ducháčková (nar. 1958 ve Svitavách) je původním povoláním učitelka českého jazyka a hudební výchovy. Základní hudební vzdělání získala u svitavského učitele, varhaníka a hudebního skladatele Boleslava Muchy, první zkušenosti se sborovým zpěvem na gymnáziu ve Svitavách pod vedením prof. Věry Veselé. Hudební výchovu vystudovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, kterou ukončila v roce 1982. Vedení sboru studovala u docenta Luboše Klimeše, dále se zúčastnila několika sbormistrovských kurzů pod vedením Zbyňka Mrkose a docenta Lubomíra Mátla. Podnětnou a zajímavou zkušeností byla práce a koncertní činnost ve Smíšeném sboru českých sbormistrů.
Od mládí zpívala v dětských a studentských pěveckých sborech, pracovala jako členka porot pěveckých a sborových soutěží, v letech 1991 – 1996 vedla sekci hudební výchovy při Školském úřadu ve Svitavách. Podílela se na organizaci přehlídek dětských pěveckých sborů.
Od 1. ročníku FAPSu ve Svitavách v roce 1994 (mezinárodní Festival amatérských pěveckých sborů) je jednou ze dvou uměleckých poradkyň organizačního výboru festivalu. Podílí se na dramaturgii festivalu a organizačně vede jeden z ateliérů.

V roce 1983 se stala členkou pěveckého sboru Dalibor Svitavy, od roku 1984 doprovázela tento sbor na klavír, od roku 1988 vedla hlasový výcvik a v letech 1989 - 1990 příležitostně vedla sbor také jako sbormistryně. Od roku 1991 pracovala jako druhý sbormistr Daliboru. Od roku 1992 samostatně vedla ženský sbor PS Dalibor.

V roce 1995 se Miroslava Ducháčková stala jedinou sbormistryní a uměleckou vedoucí Pěveckého sdružení Dalibor Svitavy, které vzniklo v roce 1967 rozšířením chrámového sboru a souboru Lidového. Pod vedením Miroslavy Ducháčkové se postupně začal měnit repertoár sboru, vedle obvyklých kratších skladeb se začaly studovat větší projekty, např. sborové kantáty a mše. Dalibor začal spolupracovat se sbory z celé České republiky, byl zván na sborová setkání a přehlídky do různých míst naší vlasti. Sbor byl městem Svitavy vyslán na oficiální shromáždění a na kulturní akce do holandského Weespu, německého Plochingenu, slovenského Žiaru nad Hronom, Banské Štiavnice a Kremnice. Několikrát koncertoval v dalších evropských zemích, ve Francii, v Německu, v Rakousku a v Itálii. Neméně důležitou součástí sborového života je příprava a realizace adventních a vánočních koncertů ve Svitavách a celém okrese.

Prestižní záležitostí jsou vystoupení na svitavském FAPSu, Dalibor jako jeden ze dvou domácích a pořádajících sborů hostí ostatní zúčastněné a podílí se na organizaci celého festivalu.

Dalibor začal také sbírat ocenění na soutěžích pěveckých sborů. Mezi poslední ocenění patří dvojnásobný úspěch v mezinárodní soutěži pěveckých sborů Svátky písní v Olomouci v roce 2003. Dalibor získal zlatou medaili v kategorii smíšených sborů a v kategorii duchovní a církevní hudba a capella vyzpíval medaili stříbrnou. V roce 2005 získal druhé místo na Mezinárodním festivalu a soutěži pěveckých sborů Bohuslava Martinů v Pardubicích. Velmi kladně je hodnocen na nesoutěžních přehlídkách a festivalech v České republice i v zahraničí. Sbor vydal dvě CD: „Ať hudba zní …“ (2003) a „Vánoční noc“ (2007).

Veřejné slavnostní předání ceny Svitavský vůl se uskuteční ve čtvrtek 6. května 2010.

Milan Báča, Svitavy