Rodáci od vás
Narodila se nebo ve vaší obci žila  významná nebo zajímavá osobnost, o které by měli vědět i ostatní? Zalistujte v kronikách, v rodinných či obecních archivech.

O předcích a sousedech nám napište nám na e-mail:
kveta.korbarova@denik.cz

Měl přirozený talent. Už jako dítě rád maloval. Velmi snadno několika tahy dokázal namalovat dívku nebo chlapce. Bohužel rodiče ho nemohli podporovat ve studiu, tak se vyučil dekorativním malířem. Do jeho života zasáhla druhá světová válka. Jako voják se dostal až do Afriky, kde byl zajatý a vězněný v poušti. Teprve v roce 1948 se setkal s rodiči v německém Zeitzu.

Živil se tvořením reklamních textů pro firmy. Touha po malování ho  přivedla ke studiu na Akademii grafického umění v Lipsku. Později se oženil. S manželkou Dorotheou měl dceru Friedrun (1949). Ta ilustrovala knihy. Syn Albert  (1958) studoval v Drážďanech malířství. Syn Ondřej (1956) byl velmi nadaným  malířem (zemřel tragicky v roce 1985).

Hubert Heger maloval portréty a  krajiny. Pracoval jako náměstek v muzeu v Zeitzu. Válka a zajetí ho zdravotně poznamenaly. Ke sklonku života už neudržel v ruce štětec a trpěl zeleným  zákalem. Zemřel v dubnu 1987.

V roce 1996 byly jeho práce vystaveny v Muzeu v Moravské Třebové.

archiv obce Bělá nad Svitavou