Rodáci od vás
Narodila se nebo ve vaší obci žila  významná nebo zajímavá osobnost, o které by měli vědět i ostatní? Zalistujte v kronikách, v rodinných či obecních archivech.

O předcích a sousedech nám napište nám na e-mail:
kveta.korbarova@denik.cz

Tento velký hudebník se narodil 21. března 1930 v Biskupicích v čp. 44. Jeho otec Viktor, veterán z první světové války, byl nadšeným amatérským hudebníkem. Hrával na křídlovku, trumpetu i na housle. Po první světové válce se Viktor Vykydal naučil brzy hru na varhany, aby mohl v obci vykonávat funkci varhaníka. U Vykydalů se velmi často zkoušelo. Hudební doprovod k vánočním a pouťovým mším musel být precizně nacvičen  a Adolf Vykydal začínal už v útlém věku při těchto příležitostech projevovat hudební talent.

Otec synovo nadání brzy rozpoznal. Asi od šesti let jeho věku ho učil hrát na různé hudební nástroje. V jeho počínání ho podporovali i biskupičtí učitelé, neboť také oni měli v té době pro hudbu velké pochopení. Když bylo Adolfovi deset let, začal navštěvovat hodiny klavíru, varhan a houslí u učitele hudby Miloslava Hrubého v Městečku Trnávka. Toto období skončilo v roce 1944, kdy byl Adolf Vykydal nuceně přidělen na práci pro Německo.

Po měšťanské škole v Chornicích a po skončení druhé světové války následovalo studium na konzervatoři v Brně. Zde se tento mladý hudebník věnoval oborům bicí nástroj a dirigování. Pro práci dirigenta bylo nutné být dobrým klavíristou, což Adolf Vykydal dokazoval nejen ve škole, ale i v biskupické kapele a v jevíčském tanečním orchestru, kde hrával. V roce 1949 složil také státní zkoušku pro učitele hudby ze hry na housle. O tři roky později ukončil brněnskou konzervatoř a byl přijat na Vysokou školu múzických umění do Bratislavy. Zde studoval dirigování u vynikajícího dirigenta Václava Talicha.

Kromě studia působil také v orchestru Slovenského národního divadla v Bratislavě pod vedením rovněž skvělého Zdeňka Chalabaly. Tito dva umělci znamenali pro mladého studenta výhodnou kombinaci, kterou později dokázal zúročit.Adolf Vykydal.

Vysokoškolská studia ukončil Adolf Vykydal u doktora Ľudovíta Rajtera a shodou okolností byl zrovna v té době vypsán konkurz na místo dirigenta Slovenského národního divadla v Bratislavě. Adolf Vykydal výběrové řízení vyhrál, a tím začala v roce 1958 jeho profesionální dráha dirigenta.

Jeho umělecký život byl velmi bohatý. Dirigoval mnoho oper, spolupracoval na padesáti baletních titulech, účinkoval v zahraničí a sbíral ocenění. Dirigoval například celostátní premiéru baletu „Ikaros" (T. Andrašovan), dále pak díla „Hloupý Honza" (O. Nedbal), „Z pohádky do pohádky", „Slovanské tance" (A. Dvořák). V zahraničí si získal ohlas dirigováním Šostakovičova triptychu „Taneční suita", „Děvče a chuligán" a „Leningradská symfonie". Účinkoval ve Státním divadle v Drážďanech, na mezinárodních hudebních festivalech v Berlíně a Wiesbadenu. Hostoval ve Švýcarsku, Itálii, Rakousku, Řecku, Finsku a dalších zemích.

Ve Wiesbadenu byla jeho sboru udělena Cena kolegia muzikologů a kritiků Spolkové republiky Německo. Za nastudování díla „Pouť v bouřce" získal Cenu svazu divadelních umělců. Kritici hodnotili jeho čtyřicetiletou činnost ve Slovenském národním divadle velmi pozitivně.