Oceněné osobnosti:

- Karel Novotný byl in memoriam oceněn za dlouholeté zásluhy o rozvoj města Litomyšle v oblasti sportu.

- Petr Doseděl byl oceněn za dlouholetou pedagogickou činnost, příkladné vedení základní školy ve funkci ředitele a podporu studijních a volnočasových aktivit žáků.

- Jiří Smékal byl oceněn za dlouholeté zásluhy v trénování dětí a mládeže v karate a vedení mladé generace ke sportu a aktivnímu životnímu stylu.

- Stanislav Cimburek byl oceněn za dlouholeté zásluhy v trénování dětí a mládeže v basketbalu a vedení mladé generace ke sportu a aktivnímu životnímu stylu.

- Jan Kubíček byl oceněn za dlouholeté zásluhy v trénování dětí a mládeže v atletice a vedení mladé generace ke sportu a aktivnímu životnímu stylu.

- Eva Maršová byla oceněna za dlouholetou práci ve zdravotnictví, zásluhy v oboru plicního lékařství a lidský přístup k pacientům i kolegům.

- Blanka Brůnová byla oceněna za významnou lékařskou, vědeckou a pedagogickou činnost související s výzkumem, aplikací a zdokonalováním kontaktních čoček.