Kočovný život

Odchází do Kaplice, kde ho čeká nový život a noví známí. „V jihočeském působišti to bude trochu složitější. Čeká mne pozice druhého faráře v Českých Budějovicích. Ale bydlení mám v kazatelské stanici v Kaplici. Na starosti budu mít jak mé bydliště, tak okolí. O jednotlivé sbory se rozdělím právě s prvním farářem,“ vypráví o zamotané situaci kolem budoucího místa Freitinger.

Hlavním důvodem, proč odjíždí ze Svitav, je farářova manželka. Ta vystudovala jihočeskou univerzitu v Budějovicích, kde také získala zaměstnání. Manželství a láska přenáší hory, a tak se Daniel Freitinger ke své polovičce přiblíží. „Není to z důvodu, že by mne nadřízení poslali na jinou faru, což bylo dříve samozřejmé. Dnes si každý vybere, do jakého města půjde sloužit Bohu. Jsme holt takoví kočovníci,“ vysvětluje přesídlení na jih Freitinger.

Za dobu působení dal mladý farář na vědomí Svitavským, že se zde nachází farní sbor Českobratrské církve evangelické, což z počátku mnoho lidí nevědělo. Popisuje, jak za ním přijeli přátelé a ptali se místních na cestu k faře. Ti v mnoha případech netušili, že zde něco takového je. „Také mě těšila práce s dětmi, poskytovali jsme prostor dalším církvím.

Střídali se u nás pravoslavní, adventisté nebo církev bratrská,“ říká Freitinger. Chválí výbornou spolupráci s městem a těší se, že se někdy opět přijede podívat na místo, ve kterém strávil kus života a setká se s přáteli.