V neděli 7. října ve 14.00 hodin položí do země dlažební kostky s nápisy jmen borovských občanů, kteří za druhé světové války díky svému židovskému původu byli vyvražděni. Jedná se o celosvětový projekt, do kterého se zapojila kromě Svitav i Borová. Dlažební kostky budou zasazeny před dům, kde tito lidé žili, tedy před dům čp. 196 současného majitele Jiřího Stodoly.