Program oslav začal již v jedenáct hodin dopoledne, kdy se otevřel kulturní dům pro návštěvníky výstavy fotografií z činnosti TJ Pustá Kamenice. K vidění byly i snímky z výstavby kulturního domu a z činnosti složek, které v kulturním domě pořádaly společenské a kulturní akce. Součástí výstavy byly i plakáty z let, kdy se v našem kulturním domě konalo mnoho kulturních akcí. Od patnácti hodin poté začala oficiální část oslav.

Minuta ticha

Starosta obce Miroslav Myška před svým projevem o historii kulturního domu požádal přítomné spoluobčany a hosty, aby tichou vzpomínkou uctili památku všech, kteří kulturní dům budovali, účinkovali v něm a při těchto oslavách již nemohou být mezi námi. Za tělovýchovnou jednotu poté vystoupil Jaroslav Sklenář a v několika minutách shrnul práci TJ v Pusté Kamenici od založení v roce 1962 do současnosti. Následovalo vystoupení žáků ze ZŠ a MŠ Pustá Kamenice. Ti pod vedením ředitelky Jany Kulichové a Ilony Petrové nacvičili zábavný program, ve kterém předvedli průřez sportovních a kulturních aktivit, které pořádá místní tělovýchovná jednota. Po vystoupení dětí nastoupil na pódium soubor mažoretky Třpytilky z Mozaiky Polička.

Od šestnácti hodin v kulturním domě vystoupila taneční skupina Beseda při penzionu v Poličce, která zde zatancovala českou besedu a country tance. V této taneční skupině mimo jiné vystoupil i Bohuslav Chvála se svojí manželkou Danou, který je kamenickým rodákem a byl spoluzakladatelem TJ v Pusté Kamenici. S pustokamenickým ochotnickým divadlem pak v naší obci odehrál nesčetně divadelních her. Na závěr odpoledního programu v kulturním domě se na jevišti představili herci z Divadelního spolku Tyl Polička a Popraskd, kteří sehráli komediální divadelní hru P. Aplima Konec zloducha Boba.

Odpolední část oslav pak vyvrcholila před kulturním domem nádherným ohňostrojem.

Od dvaceti hodin v kulturním domě oslavy pokračovaly dále, a to posvícenskou taneční zábavou. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Vepřo, knedlo, zelo.

Díky!

Za pořadatele bych chtěl tímto poděkovat jak všem účinkujícím, tak i spoluobčanům a hostům, kteří se na oslavy dostavili i přes nepříznivé sněhové počasí. Rovněž děkuji všem pořadatelům, kteří zajistili důstojný a nerušený průběh oslav.

Z reakcí mnoha účastníků je patrné, že oslavy se opravdu vydařily a účastníci těchto oslav odcházeli domů velice spokojeni.

JAROSLAV SKLENÁŘ