„Jsem rád, že vítěz je zase ze svitavského okresu. Osík je upravená obec, kde se snaží nejen zastupitelé ale i samotní obyvatelé. Cením si toho vztahu lidí k dědině,“ uvedl Josef Halamka ze svitavské radnice z odboru rozvoje venkova. Vesnice u Litomyšle se v posledních týdnech proslavila mimo jiné tím, že tady otevřeli první golfové hřiště ve svitavském okrese. Do budoucna plánují modernizaci školky a celé obce. Oranžovou stuhu za spolupráci vesnice se zemědělským družstvem udělila komise Sebranicím. Diplom za podporu školky Dětřichovu, podpory podnikatelů si cení v Městečku Trnávka, lidových tradic ve Vendolí a podpory hasičů v Makově.