Díky tomu obec zajistí jejich stoprocentní uchování pro další generace. Originály budou uložené v k tomuto účelu uzpůsobených depozitářích. Zub času se na nich nepodepíše tak rychle. Ve výsledku bude Osík jednou z mála vesnic v okrese Svitavy, která disponuje téměř kompletní sbírkou archiválií v digitální podobě.