Na počátku prosince minulého roku podepsali zástupci obce smlouvu s vítěznou firmou, kterou se stala společnost Skanska a PKS stavby. Přípravné práce byly naplánované na prosinec, samotná výstavba měla začít během ledna 2015. Rozpočet celé akce je sto šedesát milionů korun, z toho tři čtvrtiny tvoří dotace ze státního fondu životního prostředí. Pokud by ovšem obec nestihla zhotovit projekt včas, o dotace by přišla. Schůze s veřejností, která byla původně naplánovaná na polovinu ledna je přesunutá na počátek února. „Koordinační schůzi pro naše občany chystáme na středu 4. února 2015. Lidé se tam mohou setkat se zástupci zhotovitele, s projektanty, technickým dozorem i vedením obce. Pokusíme se jim zprostředkovat informace o momentálním stavu prací a zodpovědět jakékoliv dotazy," uvedl starosta Karel Rotschein.
Pravděpodobně z úst svých voličů uslyší otázky právě na to, jak si představuje průběh a rychlost prací. Ačkoliv se původně našly i názory proti kanalizaci, lidé nakonec s projektem souhlasili a doufají, že pomůže zlepšit život v obci. „Kanalizace je pro nás určitě dobrá věc, jsem rád, že se na tomto projektu začalo pracovat. Ale trochu se obávám, že kanalizace nebude hotová včas. Práce v obci podle mě ještě nejsou moc vidět a pořádně nezačaly. Pokud by to nestihli, nedostali bychom od státu dotace," uvedl jeden z občanů Osíku, který si nepřál být jmenován, avšak redakce zná jeho totožnost.

Kanalizace bude gravitační a cena vodného a stočného zůstane pro všechny stejná. I navzdory tomu, že některé domy nemohou tuto technologii využít. Obec nechce, aby byli někteří obyvatelé vesnice znevýhodnění pouze kvůli poloze svého domu. Ukončení projektu je prozatím naplánováno nejpozději na listopad 2015.

„S vítěznou firmou jsme podepsali smlouvu na začátku prosince minulého roku a staveniště jsme předali řízení. V jedné části obce už práce začaly," říká Rotschein. Termín dokončení kanalizace musí v Osíku stihnout ve stanoveném termínu. Zpoždění výstavby by znamenalo zrušení státních dotací. „Jelikož s takovým projektem nemám zkušenosti, zatím nemohu říci, jestli nějak omezí provoz, nebo bude představovat jiné komplikace," prohlásil osecký starosta. Megalomanský projekt za desítky milionů má zelenou, ale do svého cíle se musí řítit rychlostí formule. Jinak může být zle. Podaří se starostovi a jeho lidem přesvědčit občany, že si stavaři nedají na čas a kanalizace bude v provozu podle plánu?

(bko)