„Obec nikdy svůj znak neměla. O jeho podobě jsme začali uvažovat před dvěma lety,“ řekl starosta Vladimír Židek. Výsledný návrh vybrali občané v anketě. Konečnou podobu schválil parlamentní výbor letos v lednu. Jeho autorem je Oldřich Pakosta, ředitel archivu v Litomyšli.

Znakem Rohozné je polcený španělský štít. V pravém červeném poli stojí stříbrný nekorunovaný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí. Naproti němu, v levém stříbrném poli, je vyobrazený rákos. Pata štítu je modro stříbrná a modře dělená. Symbolizuje vodu a její prameny, které se nachází rovněž v okolí vesnice.

Lev se do znaku dostal díky tomu, že Rohozná do roku 1848 náležela do svojanovského panství. Historické dokumenty ji zmiňují již v roce 1349, kdy panství náleželo české koruně. Orobinec, rákos symbolizuje název vesnice. Název odvozují jazykovědci z přídavného jména rohozný. To znamená rákosový.

Národní barvy navíc odrážejí český ráz obce, která byla dokonce vyjmuta z krátkodobého německého záboru v rámci Sudet během druhé světové války.