Nemalé škody napáchala pondělní blesková povodeň. Liják vzal s sebou z polí ornici. Bláto skončilo na silnici a na zahradě u obytného domu.

Majitel postižené nemovitosti je přesvědčený, že hlavní příčinou jsou pole nad obcí. „Při rozorávání mezí v padesátých letech vznikly obrovské lány. Při prudkém dešti se vytvoří řeka. Přírodním trychtýřem, který tam je, se žene z kopců dolů,“ řekl Jiří Tibitancl. Většina obyvatel obce se shoduje na tom, že problém je v polích, respektive v plodinách, které se na nich pěstují. „Byl jsem ve Valašském Meziříčí. Na náhorních pozemcích se žádné plodiny pěstovat nesmí. Mají tam všechno zatravněné,“ pokračoval Jiří Tibitancl.

Podobný problém s velkou vodou řešili v Hradci nad Svitavou i v minulém roce. Také tehdy měli dolní část obce zaplavenou vodou z polí. Pozvaní odborníci navrhli opatření. „Z větší části se musí zatravnit pozemky nad obcí. V kritickém místě ve vesnici vznikne odvodňovací kanál,“ uvedla starostka Stanislava Vaněčková.

Nečekaný déšť

Bohužel, letošní přívalová vlna přišla v nepravou chvíli. Právě v pondělí zaseli zemědělci řepku. „Strniště půdu sváže, ale zoraná a čerstvě obdělaná půda se ukázala jako nebezpečí,“ uvedl Libor Dvořák, agronom místního zemědělského podniku. Zbytek vykonala masa vody valící se z polí. V přímé cestě vodnímu živlu stál rodinný dům. Neštěstím je, že je pod úrovní vozovky.

Zemědělci jsou závislí na dotacích. Zatravnění musí tedy počkat. „Máme v plánu zatravnění části pole nad úžlabím. Teď je tam ozimá plodina. Se změnou osevu můžeme začít nejdříve na jaře 2012,“ dodal Libor Dvořák.

Někteří lidé postrádají v obci také příkopy podél silnice. Jsou pryč. Zato Jiří Tibitancl má na zahradě ornici, nejúrodnější část půdy. Ve středu na jeho zahradě pracoval také bagr. Vytvářel odtokový příkop pro případnou další vlnu.