„Odbor majetku města a komunálního hospodářství dostal za úkol prověřit stav směrových tabulek a označení ulic v Moravské Třebové," sdělila tisková mluvčí Dagmar Zouharová. Do zlepšení označení dá Moravská Třebová ze svých peněz dvě stě tisíc korun. Vybraný dodavatel dodá chybějící směrovky městského informačního systému, doplní tabulkami označení ulic přímo na domech. Zlepší se orientace obyvatel, návštěvníků Třebové i pracovníků integrovaného záchranného systému. 

Orientace ve městě bude  přehlednější