Zateplují školy a rekonstruují kanalizační sběrače. Ve finální fázi dostavby je čistírna odpadních vod. To celé je jen krátký výčet investičních akcí ve městě a další jsou v plánu.

Parkování i chodník

Úpravy vycházejí z komplexní studie, která se zabývá úpravou veřejných ploch a také reaguje na podněty veřejnosti. „Změny by se měly dotknout regulace parkování a úpravy křižovatky z hlediska bezpečnosti chodců. Dále bychom chtěli upravit veřejné osvětlení na celém sídlišti," vyjádřil se k nejpalčivějším problémům v této části města místostarosta Svitav Pavel Čížek . Konkrétní problém s přecházením je na ulici Marie Pujmanové. „Jde o první etapu rekonstrukce za jeden milion korun. na kterou bychom chtěli získat dotaci z programu na regeneraci panelových sídlišť ministerstva pro místní rozvoj," vysvětlil Pavel Čižek. Vedení města také vyslechlo názory občanů a i na jejich přání bude připravovat projektové dokumentace na zlepšení parkování a také budování chodníků.

Jak bezpečně dojít do města je stálá otázka obyvatel Lačnova. Jak červená nit ji řeší zastupitelstvo více jak patnáct let. Ta je o to více aktuální nyní, kdy je zavřen hlavní tah na Moravskou Třebovou a veškerá doprava proudí pravě přes tuto část Svitav.

Kvůli výstavbě chodníku neváhali někteří přijít na jednání zastupitelstva s požadavky na jeho výstavbu. Konečné řešení se rýsuje. „Nic nejde zrealizovat ze dne na den, jak si možná někteří myslí. Máme však hotovou projektovou dokumentaci. Jenom vyhotovení těchto dokumentů trvalo více jak rok," objasnil postup práce Pavel Čížek. Zatímco chodník nepatří mezi složité stavby, tak jeho příprava jednoduchá není. Podél budoucí trasy jsou vodovodní přípojky i zeleň. „Potřebujeme zjistit reálný stav věci, aby nás nepřekvapily vícenáklady při samotné realizaci," poznamenal místostarosta Svitav.

Podle předpokladu vedení města bude stavební povolení vydáno do konce roku 2015. Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu, kdy se předběžné odhady pohybují okolo částky sedmnáct milionu korun, bude město žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta by mohla být až pětaosmdesáti procentní. „Pokud by nevyšla tato dotace , tak jsme připraveni zažádat o evropské peníze," upřesnil další možnost financování starosta Svitav David Šimek. Jako poslední varianta je financování z městského rozpočtu. Ta však není v tuto chvíli aktuální.

Langerova vila

Kulturní památka, která je zároveň radnicí, potřebuje opravit. „Chceme začít tím nejpalčivějším a to je havárie na střešní konstrukci. Proto máme připravené výběrové řízení za 450 tisíc korun. Na to měly navazovat restaurátorské práce uvnitř budovy. Vše samozřejmě pod dozorem památkářů," řekl Pavel Čížek. Dále je v plánu odvodnění a drenážní systém kolem budovy. To by mělo stát dva miliony korun. „Chtěli bychom také pokračovat se zlepšováním vzhledu budovy. To však bude stát mnohem více. Řádově desítky milionů korun," podotkl místostarosta Svitav.

Vedení města řeší i další úpravy. Dotknou se ulice U Stadionu a také prostoru u kojeneckého ústavu. Zbývá zde dokončit úpravy jako jsou odpočinkové zóny, dětské hřiště a parkovací plochy. Do konce července zde hodlá město investovat částku ve výší 3,7 milionu korun.