Ve čtvrtekskládali tzv. opravné zkoušky, a to především z cizích jazyků. „Hlavně u jazyků je nutné, aby studenti měli učivo dobře zvládnuté, protože se na ně navazuje,“ vysvětluje ředitel gymnázia Milan Báča. Letos musí učitelé přezkoušet více studentů než v jiných letech. Tři žáci si dokonce vylepšují skóre ze dvou předmětů.