„Díky tomu, že v loňském roce byly budovy celého sanatoria, postavené v letech 1913 až 1916, prohlášeny nemovitou kulturní památkou, sice nyní požívají vyšší ochranu, ale také je jejich obnova o to sledovanější z hlediska památkové péče. Museli jsme vyřešit řadu připomínek památkářů, které celou rekonstrukci také prodražily, proto jsme rádi, že se se na tom finančně podílí také stát,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Obnovu historické budovy bývalé Zemské jubilejní léčebny plicní císaře Františka Josefa I. rozdělil Pardubický kraj do tří etap. Celkovými náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 14,3 milionu korun. Aktuálně běží první etapa oprav, která by podle ředitelky Lenky Smékalové měla být dokončená ještě letos. „Vyměňují a repasují se dřevěné prvky, konstrukce se uvádí do původního stavu,“ upřesnila ředitelka Lenka Smékalová.

Projekt posoudila Komise pro Program záchrany architektonického dědictví. „Ministerstvo dospělo k závěru, že se zde jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky a zařadilo akci do Programu záchrany architektonického dědictví 2017,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný za majetek, investice a kulturu.

Lehárny slouží pacientům s pneumologickým onemocněním nebo tuberkulózou. „Pacienti s těmito diagnózami jsou hospitalizováni na izolačních lůžkách a nemohou opustit budovu, také proto je rekonstrukce nejen užitečná, ale musí být postupná. V letošním roce se opravila zhruba třetina lehárny pavilonu S, pokračovat se bude příští rok. Poslední část rekonstrukce plánovaná na rok 2019 zahrnuje celou obnovu lehárny pavilonu N,“ upřesnil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.