Projekt na opravu více než osmdesát let staré školy se rodí pod rukama projektantů. „Zaznamenali jsme nejen úniky tepla, ale chceme ušetřit také náklady za energie, jejichž ceny stále rostou,“ vysvětlila místostarostka Poličky Marie Kučerová. Podle projektového manažera poličské radnice Aleše Mlynáře stavební úpravy povedou k významným úsporám. 

Zateplení zevnitř

Projekt počítá se zateplením vybraných místností, chodeb a stropů. Červené cihly, které jsou pro tuto školu typické, ale pod zateplovacím systémem nezmizí. „Historický vzhled zachováme. Zateplovat budeme zevnitř budovy,“ vysvětlila Marie Kučerová.

Revitalizace se dotkne také oken. Špaletová nahradí nová. Během několika let bylo nutné provést nezbytné opravy. Před časem radní vyměnili i některá okna. Ta podle Marie Kučerové odborníci přesklí termoizolačním dvojsklem s folií.

Dvacet milionů

Předpokládaný rozpočet na revitalizaci školy vychází na téměř dvacet milionů korun. Pokud se městu podaří získat od ministerstva životního prostředí padesátiprocentní dotaci, do stavebních prací se pustí v roce 2014. Žádost o finanční podporu už radní podali na začátku března. Nyní čekají, jak byli úspěšní.

Masarykova základní škola je dominantou nábřeží Svobody od roku 1928. Podle historických pramenů se do původně dívčí a chlapecké školy během druhé světové války nastěhovaly německé školy, Hitlerova mládež, ale také zde sídlil německý polní lazaret. České děti se do lavic usadily opět v září 1945.