Pořadatelé festivalu Smetanova Litomyšl na letošní rok škrtli velká operní představení. V době festivalu už totiž měli na zámku pracovat řemeslníci. Jenže tam nejsou ještě ani nyní, a kdy rekonstrukce zámku začne, není v současné době jasné. Výběrové řízení na dodavatele zakázky za půl miliardy skončilo na jaře. O rekonstrukci zámku v Litomyšli se přihlásilo pět zájemců, většinou se jednalo o sdružení více společností. Soutěž se ale neobešla bez problémů.

„Národní památkový ústav rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Toto rozhodnutí bylo zatíženo námitkami neúspěšného dodavatele, který skončil na druhém místě. Poté, co zadavatel námitky odmítl, neúspěšná firma podala na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele,“ vysvětlil Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy na Sychrově. Úřad ale stále nevydal stanovisko a tím se rekonstrukce zámku značně zdržela. Památkáři tak nyní nevědí, kdy bude moci vítězná firma převzít zámek a začít s opravami.

Na náměstí se rozhořely první spory mezi příznivci a odpůrci Andreje Babiše
Andrej Babiš přilákal do Moravské Třebové stovky lidí, do Jevíčka nedorazil

Cena rekonstrukce zámku byla ještě před šesti lety odhadována na zhruba 200 milionů korun. Nyní ale už památkáři počítají s půlmiliardou. „Zakázka je financovaná ze dvou zdrojů, a to z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z Ministerstva kultury z Péče o národní kulturní dědictví,“ doplnil Kadlec. Jenže právě dotace z Evropské unie nemusí nakonec dopadnout, pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude řízení protahovat. „Část financí je z prostředků IROP a ty se musí proinvestovat do konce roku 2023 včetně vyúčtování. Prodlužováním je toto čerpání ohroženo,“ podotkl Kadlec. Národní památkový ústav tak nyní čeká netrpělivě na rozhodnutí a pak bude řešit, co bude dál.

Osm tisíc sgrafit

Rekonstrukce se týká střechy, komínů, návštěvnického centra, sálů v přízemí i druhého patra zámku, kde vznikne expozice k zámeckému divadlu a členství památky v UNESCO. Proměna čeká i Panský dům, kde sídlila mateřská škola a nově tam vznikne technické zázemí. Projekt na obnovu zámku v Litomyšli počítá i s opravou osmi tisíc sgrafit na fasádách zámku, které naposledy s dalšími výtvarníky restauroval sochař Olbram Zoubek v 70. a 80. letech. Rozsáhlá oprava má být hotová do konce roku 2023, restaurace sgrafit se však protáhne až do roku 2027.

„Restaurování sgrafit je náročné a musí se pracovat jen v klimaticky příznivých měsících. Letos bychom měli začít s nejvíce poškozenou severní částí fasády, tedy na straně k bývalému amfiteátru,“ podotkl kastelán litomyšlského zámku Petr Weiss.

Centrum římsko-germánské archeologie v Jevíčku představuje nálezy z výzkumů ve městě. Foto: město Jevíčko
Keramika, zbraně a vojenský tábor. Archeologové otevřeli v Jevíčku nové centrum

O rekonstrukci zámku se pokoušelo město s památkáři už při projektu revitalizace zámeckého návrší v letech 2007 až 2013. Původně mělo dojít s revitalizací souboru budov, parku a komunikací v okolí zámku i na rekonstrukci památky. Složitá jednání se státem o převodu zámku na město nakonec spojení obou revitalizací do jednoho projektu zabránila.

Zámek v Litomyšli představuje vzácnou ukázku úpravy italského renesančního paláce. Byl postaven v 60. až 80. letech 16. století Vratislavem z Pernštejna jako dar pro manželku Marii Manrique de Lara. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999.