„Od jarních měsíců letošního roku jsme začali pilně pracovat na celé řadě projektů, které podstatným způsobem zlepšily prostředí našeho města, ať už v oblasti dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, veřejné zeleně, kulturních památek nebo vylepšily stav veřejných budov města či městského bytového fondu," říká starosta města Dušan Pávek.

Po sestavení přehledu zásadních investic a oprav jich představitelé města za celý rok napočítali více jak 38 v celkové výši přesahující 23 miliónů korun. Zhruba 13 miliónů šlo z rozpočtu města a více jak 10 miliónů bylo spolufinancováno z různých dotačních programů, ale například i ze zdrojů Pardubického kraje, který se na největší městské investiční akci letošního roku podílel částkou přesahující 6,5 miliónů korun. Celkové náklady na rekonstrukci ulice překročily 12 miliónů.  

„Díky této opravě jsme výrazně podpořili bezpečnost v místě, pomohly zejména nové chodníky a přechod pro chodce. Tato ulice je totiž hlavní přístupovou tepnou pro několik stovek žáků a studentů jevíčských škol a jako krajská komunikace je důležitou dopravní součástí města," dodává starosta Pávek.

V pondělí proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované ulice za přítomnosti zástupců prováděcích firem, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, senátora Radko Martínka a vedení města. „Za tuto investiční akci vedení Pardubického kraje velmi děkujeme. Nyní jednáme o druhé etapě dokončení rekonstrukce ulice v příštích letech," nastiňuje další plány starosta města Dušan Pávek.