Harmonogram stavby nic nenarušuje. Asfalt z horní části náměstí již zmizel. Současně s rekonstrukcí náměstí proběhne i celková oprava kanalizace. „Došlo k drobným projekčním změnám. Některé úpravy si vyžádali památkáři. Stavba přesto běží v rámci harmonogramu,“ informoval místostarosta Antonín Staněk. Po dobu rekonstrukce náměstí změnily své místo i autobusové zastávky. Cestující tedy odváží spoje z prostoru bývalého parkoviště ve východní části náměstí.