Pracovníci Povodí Moravy dokončují těžbu usazenin ze dna vypuštěné nádrže. V některých částech vodní plochy museli odbagrovat až metrové nánosy hlíny. Jsou naplavené většinou z okolních polí.

„Během akce jsme vytěžili více než pětatřicet tisíc tun zeminy. Nyní je uložena na pozemcích v okolí vodního díla," upřesnila tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Usazená zemina, která byla vybagrována, bude zatravněna a v průběhu pěti let by měla být odvezena pryč.

Před znovunapuštěním nádrže zbývá ještě postavit nový bezpečnostní přeliv. Prosakoval a kvůli tomu musela být v minulých letech retenční nádrž vypuštěna. Kdyby se totiž hráz protrhla, voda z nádrže by zaplavila ulice na okraji města, které jsou pod její úrovní.

Původně měla být stavba dokončena v listopadu, ale lhůta byla zejména kvůli dešťům, které komplikují práci, o měsíc prodloužena. Voda totiž v nádrži zůstává a dělníci nemohou pracovat s těžkou technikou, která se boří do bláta. Musí často čekat, až voda vyschne.

Nádrž by měla být napuštěna nejpozději na počátku příštího roku. „Předpokládáme, že bude naplněna jarními vodami," sdělila mluvčí Povodí Moravy. Těšit se mohou i rybáři, neboť se do nádrže společně s vodou vrátí i ryby.

Revitalizace nádrže nebude stát tolik peněz, jak Povodí Moravy předpokládalo. „Celkové náklady na odtěžení sedimentů ze dna nádrže činily více než tři miliony korun, cena za rekonstrukci bezpečnostního přelivu je devět a půl milionu korun," prozradila Gabriela Tomíčková.

(vh)