„Jedná se o úsek, kde po každém prudkém dešti dojde k zaplavení sklepních prostor místních domů. Prudká voda nestíhá kanalizací odtékat,“ vysvětlil starosta města Jaroslav Martinů. Situace se opakuje po každém lijáku a obyvatelům se to nelíbí. Proto požadovali nápravu. Podle starosty Martinů je hlavní příčina v tom, že potrubí nemá dostatečnou kapacitu. „Problém odstraníme jedině tím, že stávající kanalizaci zrekonstruujeme.  Dílčí úsek musíme nahradit novým,“ informoval Jaroslav Martinů. Na opravu kanalizace radní vyčlenili sedm set padesát tisíc korun.