„Předpokladem je vyklizení objektů. Budova C je zatížena pouze menším množstvím inventáře, jinak je prázdná. V případě budovy D je nutné provést přemístění klientů do náhradních prostor,“ uvedl k nezbytným přesunům ředitel sociálních služeb města Milan Janoušek.

Odpovídající prostory, které by navíc splňovaly podmínky bezbariérovosti, se ve městě najít nepodařilo. Proto bylo nutné přistoupit k vybudování náhradního ubytování v budově A. „V podstatě budou využity společné prostory a některá zázemí personálu budou upraveny na pokoje, do kterých jsou klienti z budovy D postupně stěhováni,“ vysvětluje Janoušek.

Přesun klientů aktuálně probíhá. Jeho ukončení ředitel sociálních služeb předpokládá do konce listopadu v návaznosti na zahájení stavby. „Příprava a rekonstrukce budov C a D je velmi náročná, jak pro město, tak pro sociální služby, jejich klienty i zaměstnance. Nyní vytváříme takové podmínky pro klienty, aby se jim v provizorních prostorech žilo dobře a měli všechen komfort a hlavně péči,“ ujišťuje místostarosta Moravské Třebové Pavel Brettschneider.

Počátek rekonstrukce je plánovaný na přelom listopadu a prosince letošního roku. „Nyní je příprava rekonstrukce ve fázi výběrového řízení, které bude ukončeno někdy ke konci září. Po výběru a odsouhlasení bude uzavřena smlouva a stavba může být zahájena,“ upřesňuje Janoušek.

Kvůli rozsáhlé rekonstrukci se kapacity domova pro seniory přechodně uzavřely novým klientům. „Součástí řešení je rovněž omezení přijímání nových klientů s platností od 1. června letošního roku a postupný přesun zaměstnanců do budovy A,“ dodává ředitel Milan Janoušek.

MÉNĚ LŮŽEK
Hotovo by mělo být do konce příštího roku. Rekonstrukcí dojde ke snížení lůžkové kapacity ze stávajících 200 na 154 lůžek. Třiadvacet lůžek bude v domově se zvláštním režimem a dvě v rámci odlehčovací služby. Dohromady tedy 179 lůžek.
„Bude to opravdu náročný rok, ale nově zrekonstruované objekty předčí všechna očekávání. Klienti dostanou krásné a moderní pokoje, sociální zařízení a personál sociálních služeb důstojné pracovní zázemí,“ uzavírá Pavel Brettschneider.