„Sídlí v něm několik organizací a každá si zajišťuje protipožární ochranu sama,“ informuje starosta Josef Ošťádal. „Nechceme spoléhat na jejich přístup, raději jsme zvolili jistotu,“ dodává. Město vybere firmu, která bude zajišťovat pravidelné kontroly a bude zodpovědná za protipožární opatření v zámku.

„Jde o historickou památku, proto chceme mít větší jistotu, že lze možnému požáru předcházet,“ vysvětluje přístup města starosta. (ap)