V Pardubickém kraji se cestou transparentnosti nad rámec povinností daných platnou legislativou vydalo osm měst. Čtyři z nich lidem umožňují sledovat jednání zastupitelů v přímém přenosu na internetu.

K Pardubicím, Králíkám a Žamberku se od letošního června připojily Svitavy. „Věříme, že přenos zvýší transparentnost a umožní zprostředkovat informace i těm, kdo se nemohou účastnit jednání přímo,“ říká starosta David Šimek.

Chrudim, Vysoké Mýto, Lanškroun a Moravská Třebová zveřejňují na svých webových stránkách audiozáznamy, které si lidé mohou kdykoliv opakovaně poslechnout.

Opačným směrem se před časem rozhodla vykročit radnice v malohanáckém Jevíčku. Starosta Dušan Pávek (Naše Jevíčko) na srpnovém jednání zastupitelů navrhl pořizování audiozáznamů zrušit. „Po shodě v radě města jsme navrhli upravit jednací řád s tím, že nový jednací řád neobsahuje možnost nahrávání zastupitelstva,“ vysvětlil před hlasováním Pávek.

PROBLÉM S GDPR?
Předkládaný návrh odůvodnil tím, že kvůli platnosti nové směrnice Evropské unie na ochranu osobních údajů (GDPR) by bylo před poskytnutím záznamů veřejnosti nutné anonymizovat osobní údaje.

Před samotným hlasování se mezi zastupiteli kolem návrhu rozproudila diskuze. „Já bych nahrával, protože se může stát, že někdo něco řekne, co se dělo na zastupitelstvu, a tak to může později prokázat,“ řekl Jiří Janeček (Město lidem, lidé městu). „Na posledním jednání zastupitelstva jsem nebyl. S nahráváním ani zveřejňováním nemám problém, mám k tomu neutrální vztah,“ připojil se ke svému kolegovi volební lídr sdružení Město lidem, lidé městu zastupitel Miloslav Parolek.

Stejně se vyjádřil i Roman Müller, který v blížících se volbách kandiduje za sdružení Jevičáci. „S nahráváním problém nemám, to co člověk řekne, za tím si stojí, jestli je to někde nahrané nebo není,“ uvedl Müller.

Pro pokračování dosavadní praxe pořizování audiozáznamů, která v Jevíčku funguje už šestnáct let, se vyslovil i Jaroslav Zezula (Naše Jevíčko). „Není to nic proti ničemu, nahrát a schovat pro interní potřebu, s tím, že to nemůžeme poskytovat dál,“ doporučil.


Podobně se vyjádřila i Jana Junková (Naše Jevíčko). „Myslím, že je to docela dobrá věc. Pokud se dozvíme v novinách něco, co třeba tady vůbec neproběhlo, tak by bylo dobré mít náš záznam a zkontrolovat si to,“ připojila se ke svým kolegům zastupitelka.

Návrh podpořil místostarosta Miroslav Šafář (Naše Jevíčko). Pokud by se měly audiozáznamy nadále pořizovat, je podle místostarosty potřeba, aby byly pod zámkem. „Myslím si, že s tím může být víc svízelí a trablů, než užitku, ale víceméně proti tomu nic nemám,“ vyjádřil se Šafář.

Opačný názor zaujal Jan Finsterle (Společně pro Jevíčko). „Já bych nenahrával. Připadá mi to trošku schizofrenní, kdy se mezi patnácti lidmi budeme přít, podstatné je usnesení, na tom se vždycky shodneme, a zápis,“ řekl s tím, že to, o čem si zastupitelé na jednání povídají, nehraje žádnou roli. „O základní věci se nikdy přít nebudeme, z tohoto pohledu mi záznam připadá nedůležitý. A evidentní lež, která by ublížila, tady snad ani padnout nemůže, takže já bych to zrušil,“ uzavřel Finsterle.

ZÁKAZ ZÁZNAMŮ
S návrhem zakázat pořizovat záznamy z veřejného zasedání zastupitelů komukoliv vystoupil Pavel Vykydal (Naše Jevíčko). „Já bych spíš zvažoval myšlenku, jestli si nemůžeme odhlasovat, že si nepřejeme, aby si někdo pořizoval záznam. Aby se nám nestávalo, že nám někdo cizí bude nahrávat naše jednání,“ prohlásil Vykydal.

S odkazem na vyjádření tajemníka městského úřadu Pavla Sedláka dokonce tvrdil, že jednání zastupitelstva jsou neveřejná a přístup na ně mají jen pozvané osoby. To, že by zastupiteli Vykydalovi takovou informaci sdělil však tajemník, který se srpnového jednání neúčastnil, na dotaz Deníku jednoznačně vyloučil.

„Je to zcela v kompetenci zastupitelstva, já se nebudu zlobit, jestli to schválíte nebo neschválíte.Můžeme to nechat na nové zastupitelstvo, které si udělá jednací řád podle sebe,“ vyjádřil se starosta Pávek. V hlasování, které následovalo po obsáhlé diskuzi, změna jednacího řádu nakonec neprošla. Pro zvedlo ruku šest zastupitelů, čtyři byli proti a jeden se zdržel.

Pro pořizování a zveřejňování audiozáznamů ze zastupitelstva se vyslovil i lídr kandidátky sdružení Jednotné Jevíčko v nadcházejících komunálních volbách Stanislav Dokoupil. "V minulých volebních obdobích jsem působil sedm roků jako zastupitel a pět let jako radní. Za to dobu, jsem neměl nikdy potřebu skrývat svoje rozhodnutí, a proto bych šel ještě hlouběji a ,,odtajnil" pro veřejnost zápisy jak z rady města, tak i ze zastupitelstva. Volič by přece měl mít právo vědět, jak se vyjadřuje jeho zastupitel, připomínkuje a hájí zájmy města,“ říká Stanislav Dokoupil.

ZÁSAH DO SOUKROMÍ
„Vždy se snažíme o transparentnost. Ta však není bezbřehá. Musíme si zároveň dávat pozor, abychom nezasáhli nepřiměřeně do soukromí druhých lidí,“ vysvětluje Pavel Sedlák, proč už radnice audiozáznamy veřejnosti neposkytuje. Až do května letošního roku s tím problém nebyl. „Aktuálně pořizujeme záznamy ze zasedání zastupitelstva pouze za účelem vypracování zápisu. Záznam je následně likvidován,“ dodal tajemník.

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů i ministerstva vnitra však nemá evropská směrnice na zveřejňování záznamů žádný vliv. „V případě uveřejňování záznamů či online přenosů ze zasedání zastupitelstev obcí se jedná o veřejný zájem, tedy anonymizace není třeba. V této věci se tedy s účinností GDPR nic nemění,“ uvedl mluvčí úřadu Tomáš Paták.

„Již nyní platí, že jednání zastupitelstva obce jsou přístupná každému a lze je i on-line přenášet přes internet. Pokud se však následně zveřejňují zápisy nebo záznamy z jednání zastupitelstva, k opakovanému seznámení nebo ke stažení, Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje záznamy anonymizovat. Občan obce pak má právo nahlížet i do úplných, neanonymizovaných záznamů,“ upřesnila Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.