Lidem z ulice dlouhodobě vadí kamiony, které jim dnem i nocí projíždějí pod okny, některé z nich údajně bez ohledu na noční hodiny troubí při vjezdu do logistického areálu. V důsledku enormního provozu a zátěže komunikace rovněž dochází k praskání zdiva rodinných domů.

Obyvatelé trpí také zvýšenou prašností, emisemi a zplodinami. Radnice má podle starosty Miloše Izáka v plánu omezit ve dvou úsecích rychlost projíždějících aut na 30 kilometrů a činnost v ulici rovněž posílí městská policie, která bude dodržování rychlosti kontrolovat.