Sportovní hry mateřských škol je projekt pro všechny děti z mateřských škol České republiky. Pořádá je pražské sdružení Happy time za podpory českých olympioniků. Projekt byl vypracován proto, aby se pohyb stal každodenním koníčkem, zdravým řešením volnočasových aktivit a podnítil v předškolních dětech první větší zájem o opravdový sport. V loňském roce získali v Pardubicích prvenství malí sportovci z MŠ Větrná. A věřte, že mají obrovskou chuť vítězství obhájit i letos.

Základní kolo probíhalo v Mateřské škole Větrná pod vedením zkušené sportovkyně učitelky Petry Báčové. Zdatnou pomocnicí jí byla asistentka Zuzana Komůrková. Děti nejprve trénovaly v rámci pravidelného cvičení, poté se utkaly na školní zahradě třídní týmy mezi sebou. Následovalo pilování jednotlivých disciplín v tělocvičně. Nejlepší družstvo z každé mateřské školy postoupilo do kola obvodního.
Obvodní kolo Sportovních her mateřských škol Pardubického kraje 2010 se konalo v pondělí 31. května ve svitavské sportovní hale. Předškoláci ze šesti svitavských mateřských škol měřili síly v pěti soutěžních disciplínách – štafetovém běhu, hodu do dálky, překážkové chůzi, skoku do dálky a pětiskoku. Organizaci a zdárný průběh všech disciplin nám zajistili žáci V. ZŠ. Rovněž tanečky, v podání těch nejmladších žáčků, podtrhly slavnostní atmosféru celého sportovního klání.

Malí závodníci se všichni snažili být nejlepší. Všichni si pochvalovali příjemně prožité dopoledne, kamarádi malých olympioniků fandili ze všech sil a hala burácela dětským smíchem.

Loňské vítězství opravdu obhájily děti z MŠ Větrná. Budeme jim tedy před cestou na pardubické finále držet palce.

Karla Juříková,MŠ Větrná, Svitavy