Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová zahrnuje 37 242 hektarů honební plochy, která je součástí 39 honiteb. Nejčastější zvěří je tady srnčí a prase divoké. Je možné se setkat i s muflony, daňky, jelenem sikou i jelenem evropským. V okolí Moravské Třebové se vyskytuje také psík mývalovitý, vydra říční a bobr evropský. Součástí hospodaření se zvěří je i její lov, pokud to umožňuje zákon o myslivosti. Lov předchází šíření chorob, škodám na zemědělských plodinách a lesních porostech. (ik)