Radní si nechali vypracovat studii bezbariérových tras. „Projekt řeší obnovu stávajících chodníků a jejich doplnění do nově a správně osazených obrubníků. Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou doplněná patřičnými bezpečnostními prvky," uvedl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Pro postižené, seniory i matky s dětmi

Důraz je kladený na to, aby se po městě dobře pohybovalo také lidem, kteří mají pohybové, zrakové, sluchové či mentální postižení, ale i starším občanům, těhotným ženám a matkám s malými dětmi a kočárky.

Část dotace už Svitavy dostaly v roce 2013 a upravily za ni část ulice Sokolovská. Podle místostarosty chce město vybudovat další ucelenou bezbariérovou trasu. Měla by vézt přes ulice T. G. Masaryka, Jungmannova, Riegrova a část ulice R. Kloudy s napojením na už upravenou ulici Sokolovskou. „Tato etapa by měla být ukončená ulicí Dvořákovou cestou kolem základní školy T. G. Masaryka," řekl Pavel Čížek. Podle studie by chtěli navázat na ulici Richarda Kloudy, ke speciální mateřské škole, pak ulicí Dimitrovovou přes autobusové nádraží. Tato etapa by měla být ukončená až u nemocnice.

Žádost o finanční podporu musí město podat do 8. ledna. Finanční injekce ze Státního fondu dopravní infrastruktury by mohla činit až pětaosmdesát procent. „Zdá se nám velice výhodné, pokusit se o dotaci a mít tak prostředky z větší části zajištěné," poznamenal Pavel Čížek. Celkové náklady jsou vypočtené na 9,3 milionu korun. S dotací by město zaplatilo z vlastní kasy jen 1,4 milionu korun.