„Kontaktovali jsme dotyčnou firmu a ta na základě námi pořízené fotodokumentace přislíbila, že uhradí náklady za úklid,“ uvedl Pavel Báča z odboru životního prostředí v Moravské Třebové.

Miroslav Němec ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje k celé věci uvádí: „V rámci oprav zůstávají i nedodělky, které nebrání v provozu. Ty jsou zapsány do předávacího protokolu celé stavby a následně odstraněny,“ vysvětluje Němec postup.

Podle ochránců přírody znečišťují příkopy řidiči. A protože silnice prochází přírodní rezervací Rohová, kde se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin a živočichů, postaví v blízkosti komunikace. „Budou zapisovat poznávací značky aut, ze kterých někdo něco vyhodí,“ upozorňuje na opatření Kamil Sopoušek ze Svazu ochránců přírody.