Novinkou je soutěž v třídění odpadů vyhlášená Pardubickým krajem. Cílem soutěže je motivovat obce v kraji k vyšší efektivitě v třídění odpadů. Obce mají podle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou použité obaly. „Soutěže se může zúčastnit obec, která je zapojena v systému Eko–kom a která do 20. února 2008 předloží podklady, ze kterých bude možno provést vyhodnocení. Výsledky pak vyhlásíme nejpozději v březnu příštího roku,“ uvedl radní Petr Šilar, který je v Pardubickém kraji zodpovědný za životní prostředí.

„Díky tomu, že třídíme odpad, jsme v minulém roce dostali nazpět od společnosti Eko–kom sto dvacet tisíc korun,“ uvedl starosta Jevíčka Roman Müller. Systém Eko–kom hromadně zajišťuje plnění povinnosti zpětného odběru obalů z odpadů. V praxi se odběr odpadů uskutečňuje prostřednictvím systému tříděného sběru v obcích nejen svitavského regionu.