PhDr. Jaroslav Petr se narodil v roce 1923 v Poličce. Ze války se zapojil do studentského odboje. Pomáhal tisknout a rozmnožovat letáky s protinacistickými texty. Dne 28. června 1942 byl zatčen a převezen na gestapo v Pardubicích. Jaroslav Petr byl do konce války vězněn v nacistických lágrech. Prošel věznicemi v Pardubicích, v terezínské Malé pevnosti, v Drážďanech, v Litoměřicích, v Griebu a Dessau. V Griebu a Dessau pracoval pro továrnu Junkers-Werke. Při spojeneckém bombardování na konci války několikrát málem přišel o život. Byl svědkem obrovského bombardování Dessau 7. března 1945, kdy bylo město srovnáno se zemí.

Po propuštění podnikl náročnou cestu domů, dlouhou několik stovek kilometrů. Po válce se stal učitelem a po doplnění potřebné kvalifikace ředitelem školy. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 pronesl na poradě ředitelů škol projev odsuzující vpád, což ho nakonec stálo místo ve škole. Později pracoval jako klinický psycholog v protialkoholní léčebně v Kroměříži.

(pn)