Projekt s názvem Minimalizace šikany (MIŠ) funguje už tři roky. Nadace Oą a sdružení Aisis se před časem rozhodly tímto projektem zakročit radikálně proti narůstající šikaně ve školách.

Do pilotního projektu se zapojilo 17 škol, které jasně demonstrovaly zbylým institucím, že proti šikaně bojovat lze. Rok a půl stačil na těchto školách na to, aby se tady šikana snížila o 21 procent.

„Školám, které šly do pilotního projektu, patří velké poděkování. Některé školy se do něj zapojit nechtěly, protože měly pocit, že na jejich škole se šikana nevyskytuje. Problém šikany je dnes ale všude a ty školy, které křičí, že u nich šikana není, bývají zpravidla ty, které s ní mají ve skutečnosti největší problém,“ řekla Deníku Jana Udatná, manažerka projektu MIŠ. V boji proti šikaně je nejúčinnější praxe.

Aisis proto pořádá pro učitele kurzy, které vedou odborní lektoři, psychologové nebo speciální pedagogové. Lektoři se učitelům snaží nabídnout teoretické poznatky o tom, jak šikanu rozpoznat, jak o ní hovořit, jak ji řešit. Nejdůležitější je ovšem následná aplikace v praxi.

„Učitelé se nás často ptají, jaký je recept na boj proti šikaně. Žádný není. Každý případ šikany je individuální, musí se tedy i postupovat vždy individuálně,“ vysvětlila Jana Udatná. Je také potřeba šikanu neskrývat, s žáky o ní hovořit. Pilotní projekt ukázal, že informovanost je nejlepší zbraň proti týrání mezi dětmi. Šikana je totiž hlavně problémem komunikace a vztahů mezi lidmi. Projekt MIŠ nyní startuje v dalších městech. Zájem se přidat mají další a další školy.

„Z toho máme obrovskou radost. Samozřejmě si neděláme iluze, šikanu zcela odstranit nelze. Je ale možné ji minimalizovat a to je to, o co nám všem jde,“ dodala Jana Udatná.

A co radí odborníci rodičům, kterým se jejich dítě svěří, že je šikanováno? V první řadě je nutné dítě povzbudit, pochválit ho za odvahu, že byl schopen se vám svěřit. Přesvědčte ho, že mu chcete pomoci a to potom musíte dodržet. O problému s ním musíte mluvit a hlavně s ním musíte být – vzít ho na výlet, k babičce. Pokud je dítě šikanováno ve škole, je třeba navštívit třídního učitele nebo ředitele školy.

Například vedení Dětského domova v Holicích řešilo v nedávné době pouze jediný případ zavánějící šikanou.

„Jednalo se o jednu dívku, která byla nešťastná z toho, že se k někteří její spolužáci chovali ve škole špatně. Celou záležitost jsme projednali s vyučující učitelkou a podařilo se nám problém odstranit. V minulosti jsme ovšem žádné vážnější potíže související se šikanováním našich dětí, které by činily děti nešťastnými, nemuseli řešit,“ sdělil ředitel holického dětského domova Milan Hloušek.

Ačkoliv je téměř polovina dětí žijících v holickém zařízení romského původu, nevyskytl se podle ředitele Hlouška v jejich školním věku dosud ani náznak šikany právě kvůli této skutečnosti. „Teprve když začali někteří dojíždět do vzdálenějších škol, setkávali se s tím, že jim lidé na veřejnosti dávali najevo, že jsou Romové,“ doplnil Hloušek.

V domově samotném se ale někdy náznaky šikany mohou objevovat. „Nedá se ovšem hovořit o cílené šikaně, kdy si někdo vybere jednotlivce a ubližuje mu. Spíše se setkáváme s tím, že starší děti se pokouší využívat ty mladší. Chtějí po nich, aby jim pomáhali nebo za ně dělali nějakou práci. Na druhé straně to ti menší dělají rádi a pak se to těžko odhaluje. Důvodem může být nějaká psychická porucha dítěte, které v životě neprožilo nic dobrého a najednou se vše snaží nějak narovnat. Pakliže toto zneužívání přeroste v ubližování, řeší se záležitost přeřazením do jiného zařízení,“ prozradil ředitel Hloušek a dodal, že v domově má své místo i preventista. „S dětmi o takovýchto problémech hovoříme, eventuálně je řešíme buď individuálně nebo i kolektivně,“ zakončil ředitel Milan Hloušek.