Firma má za úkol ošetřit předem vytipované stromy 
v prostorách hřbitova a urnového háje. Preventivní zákrok pomůže zdraví stromů, ale také místním obyvatelům. Sníží totiž riziko pádu větví na nedaleké hroby a kolemjdoucí.

„Pracujeme pouze na označených stromech, které mají na kůře namalovanou zelenou tečku. U každého máme napsaný typ zásahu," uvedl arborista Radek Matoušek.

V případě vysokého stromořadí v zadní části hřbitova pracovníci museli až na vrchol vzrostlých stromů. Motorovou pilou zde odřezávali jednotlivé větve a ty poté pomocí lan spouštěli dolů. „Je to náročná práce, tedy je to ztížené tím, že jsme na hřbitově. Je třeba zachovat pietu, také je důležité nepoškodit hroby pod stromy," dodal Radek Matoušek.

Pro návštěvníky tato akce znamenala drobnou komplikaci. Z bezpečnostních důvodů byl totiž omezen vstup k některým hrobům. Pracovníci také prozradili, že stav náhrobků byl před začátkem akce pečlivě zadokumentován. Po skončení akce by měly být nepoškozené.

Další výzva je čeká v nedalekém urnovém háji, kde je potřeba zastřihnout některé stromy a keře. „Práce v této lokalitě také nebude snadná, protože tam jsou menší objekty a drobné předměty, které nechceme poškodit," dodal arborista Matoušek. Do práce se zde dají nejspíš až ve čtvrtek. Nesmí totiž hlukem z motorových pil a dalších nástrojů rušit probíhající pohřby. „Jsme domluvení 
s pracovníky hřbitova, práce budou pokračovat v následujících dnech, ale samozřejmě tak, aby nerušily obřady," řekl za technické služby svitavského Sportesu Pavel Czehowský.

Na hřbitově bylo rušno také minulou středu. Tento den totiž technické služby vybraly jako datum kácení vzrostlého smrku. Jeho stav totiž ohrožoval okolí.

„Důvodem kácení byla nevyhovující provozní bezpečnost, protože strom neobstál při tahových zkouškách, prověřujících odolnost stromu proti vývratu nebo zlomení," dodal Pavel Czehowský. I při tomto zákroku pomáhali odborníci, kteří měli na starost odříznutí špičky velkého smrku. Ta měřila několik metrů.