„Cílem zásahů je nejen odbahnění, ale také opravy hrází a technického zabezpečení vodních nádrží,“ vysvětluje starosta Jaroslav Martinů. Součástí úprav je i zásah do zeleně na hrázích obou rybníků. Nejde ale jen o estetický charakter investice za čtyři a půl milionu korun.

„Význam rekonstrukce spočívá rovněž v posílení nádrže. Zadrží větší množství srážkové vody a tím snížení rizika povodní,“ konstatuje starosta. Bahno uloží město na pozemek, který si dočasně vypůjčilo.

Na rozloze šesti set metrů čtverečních dočasně uskladní usazeniny ze zanešených vodních nádrží. Devadesát procent nákladů na odbahnění městských rybníků Jakelský a Troubný zaplatí město Polička z evropských peněz. (ap, mag)