Strach o živočichy

Spor se rozhořel o pozemky u rybníku Rosnička. Jsou součástí lokality, kterou hodlají rybáři odbahnit a zrevitalizovat.

„Nejde nám o všechny pozemky, které plánují radní prodat. Zajímáme se především o dva hektary, na nichž se rozkládá významná přírodní lokalita. V těchto místech jsme nainstalovali pozorovatelnu a informační tabule,“ vysvětluje svitavský ornitolog Jiří Mach, proč je proti prodeji plochy litomyšlské společnosti.

Chápe, že revitalizace je nutná, proto usiluje o domluvu s rybáři. „Navrhujeme, aby v daném místě vznikly speciální ostrůvky pro ptáky a došlo k prohloubení některých kanálů v rákosí,“ přibližuje záměr Jiří Mach z Českého svazu ochrany přírody Rybák ve Svitavách.

Nutná opatření

Rybáři z Litomyšle připomínají, že i pro ně je příroda důležitá stejně jako pro ochránce.

„Mnoho podobných úprav na rybnících jsme již udělali. Pokaždé se nám podařilo skloubit komerční účely s ochranou okolní flory a fauny. Součástí našeho zamýšleného projektu jsou rovněž protipovodňová opatření, která jsou v tomto místě nutná,“ sdělil k ošemetné záležitosti Oldřich Holcman, ředitel Rybářství Litomyšl, které má o pozemky u Rosničky eminentní zájem.

Rybáři z Litomyšle se ale nevěnují pouze chovu a prodeji ryb. Na svém kontě mají dokonce několik ekologických projektů. Jako jediní v České republice vysazují do rybníků ve svitavském regionu raka říčního. Ohroženého živočicha potom vypouštějí do volné přírody po celé zemi.