Rušíte hnízdící ptáky a ničíte kořeny stromů. Přesuňte akci na září.

Taková byla slova inspektorů životního prostředí vloni před startem závodu Author Cyklo Maštale. Vše nasvědčovalo tomu, že pořadatelé cyklistický závod zruší. Jiný termín by znamenal návrat k jeho samému počátku. Situace se naštěstí změnila a je již jisté, že se stovky účastníků prestižních bikových závodů sejdou 13. června na náměstí v Proseči.

„Inspekce životního prostředí vloni při své osobní návštěvě závodů nezjistila, že by byli rušeni hnízdící ptáci. Nenašla ani skořápku,“ říká Jan Řebíček, ředitel Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.

Připomínky vznesli před časem zoologové, botanici a jiní odborníci, mezi nimi nechyběli ani ochránci ze Svitav. „Nechceme závod zakazovat, ale požadujeme určitá pravidla,“ uvedl tehdy Jiří Mach ze svazu ochránců přírody Rybák ve Svitavách. Jednali tedy o větších kontrolách během závodu. „Jde nám především o to, aby cyklisté a diváci nejezdili mimo vyznačené cesty,“ dodal Jiří Mach.

Pořadatelé závodu se nakonec s ochránci přírody domluvili. Existují dva úseky, o kterých spolu vedli spor. V jednom místě, kde jsou obnažené kořeny stromů, už stojí mostek bránící v jejich poničení. Další spornou trasu vedoucí rezervací nejde objet, protože by se výrazně prodloužila, nebo zkrátila. „Změnou v síti cyklostezek i tuto záležitost vyřešíme,“ dodal Jan Řebíček.

Rezervací Toulovcovy Maštale vede hustá síť cyklostezek. Závodníci se podle pořadatele Huberta Stratílka z Litomyšle pohybují po cyklotrasách stejně jako ostatní turisté. Maštale jsou oblíbenou lokalitou cyklistů.

Author Cyklo Maštale 2009 - 13. června 2009

Rok uplynul jako voda a opět se pomalu blíží největší sportovní a společenská událost v našem regionu - prestižní bikové závody Author Cyklo Maštale 2009. Již podeváté budou stovky závodníkù natřásat kosti po cyklotrasách kolem Toulovcových Maštalí, již podeváté se budou plahočit přes divoká údolí, napříč hlubokými lesy a stoupat po stráních a kopcích tohoto malebného mikroregionu.

Nápad uspořádat první ročník závodù vznikl po vybudování cyklotras v mikroregionu a dùvodem k němu bylo dostat zdejší, pro cykloturisty tak atraktivní, oblast do povědomí širší veřejnosti a uskutečnit tak akci, která by zviditelnila mikroregion Toulovcovy Maštale.

Centrem závodù, kromě jediné vyjímky v roce 2004, je Proseč. Pořadatelem je tradičně Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, v posledních letech společně s Domem sportu Stratílek Litomyšl a za přispění desítek dobrovolníkù z Proseče i jiných obcí.

Stejně jako v ročnících minulých bude i ten letošní otevřený pro závodníky a nadšence všech věkových i výkonnostních kategorií. Ti nejotrlejší sportovci mùžou již tradičně prověřit schopnosti a možnosti na 100 km trati či na 50 km okruhu, pro méně náročné cyklisty a cyklisty juniory bude připravena trať o délce pohodových 25 km. Závodní pole na těchto tratích jsou podle věku závodníka odstupňovány do několika kategorií. Dětské kategorie opět zahrnují 10 km okruh pro ty starší a 1 km okruh pro mladší. Na své si přijdou i ti úplně nejmenší závodníci a to v prestižním závodu napříč náměstím v Proseči (cca 300 m). Specialitou Author Cyklo Maštalí je závod rodinných týmu s dětmi na 20 km. Zazávodit si může skutečně každý.

Pro diváky i sportovce je navíc připraven doprovodný program. V centru závodu v Proseči na náměstí bude možno vidět dech beroucí triky a salta borcù na U-rampě, vystoupení taneční skupiny atd.
Podrobné informace, propozice, mapky tratí a přihlášky naleznete na www.mastale.cz

Iveta Nádvorníková, Romana Netolická