Všechny byly naplněné eternitem, který obsahuje nebezpečný azbest.

Na černou skládku přišel před několika dny Kamil Sopoušek, předseda moravskotřebovských ochránců přírody, při běžném monitoringu, který provádí v chráněných územích. „Vlastníkem pozemku jsou Lesy ČR. Ty už podaly trestní oznámení na neznámého pachatele pro založení černé skládky. Byl také informován Krajský úřad Pardubického kraje, který je kompetentním orgánem k řešení dané věci z pohledu ochrany přírody a krajiny," informovala mluvčí Moravské Třebové Dagmar Zouharová. Hřebeč se totiž nachází v chráněném území, v přírodní rezervaci Rohová. Nyní všichni čekají na vyjádření kraje k dalšímu postupu.

Tomu, kdo na Hřebči pytle vysypal, hrozí pořádná pokuta. Podle pracovníků odboru životního prostředí, pokud se podaří zjistit pachatele, může se sankce pohybovat od padesáti tisíc až do padesáti milionů korun. Záleží na tom, zda pytle s eternitem vyhodila fyzická osoba nebo právnický subjekt. I když se viník nenajde, bude muset být odpad z lesa odstraněný. Kdo ponese případné náklady, je prozatím v jednání.