Podle informací vodohospodářů je vodoměr ze zákona v majetku vlastníka vodovodu, ale zákonnou povinností odběratele vody je splnit podmínky pro umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu a vodoměr chránit před poškozením, tedy i mrazem.

Při umístění vodoměru ve vodoměrné šachtě nebo v nevytápěné části domu je proto nutné zajistit vodoměr proti pronikání vlhkosti a chladného vzduchu. Jako tepelnou izolaci není vhodné použít materiály, které mohou zvlhnout, protože navlhnutím tyto materiály ztrácejí své tepelně-izolační vlastnosti.

Pitná voda je odběratelům dodávána na základě uzavřené smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Zde je výslovně uvedena povinnost odběratele chránit vodoměr (měřící zařízení) před poškozením (včetně zamrznutí) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. „Pokud tedy není vodoměr správně chráněn proti mrazu a dojde k jeho zamrznutí a tím k roztržení těla vodoměru, je nutná jeho výměna. Odstranění této závady je přitom plně v režii majitele vodovodní přípojky, protože vodovodní přípojka je vlastnictvím majitele připojené nemovitosti,“ uvedl Jan Šimon, ředitel společnosti VHOS Moravská Třebová. Obecně lze tedy říci, že náklady spojené s výměnou vadného vodoměru (nový vodoměr a práce spojená s jeho výměnou) se pohybují okolo tisíce korun. „Kromě toho je také nutné si uvědomit, že tyto poruchy lze opravit až po rozmrznutí vodoměru a přilehlé části potrubí vodovodní přípojky. Takže kromě finančních nákladů na odstranění závady navíc zůstane zákazník po celou dobu opravy bez dodávky pitné vody,“ vysvětlil Zdeněk Šunka, technický ředitel vodohospodářské společnosti.

Doporučuje proto odběratelům pitné vody kontrolovat v zimním období vodoměry a co nejlépe je zateplit.

(ik, zr)