Z téměř sedmdesáti nominací si nakonec hned tři ocenění odnesli dobrovolníci občanského sdružení Naděje v Litomyšli.

Karolína, Sára a Zdeněk Fikejsovi získali Cenu za rodinné dobrovolnictví. Zdeněk Fikejs je také jedním z pěti vybraných dobrovolníků, kteří za odměnu navštíví Štrasburk. To, že mají stejné příjmení, není náhodou. Jedná se o otce a dvě sestry, dokonce dvojčata. Z jejich četných dobrovolnických aktivit vyplývá, že Karolína a Sára přirozeně „přebírají štafetu“. Pokračují ve šlépějích dlouhé životní etapy dobrovolnictví svého otce. Pocházejí z rodiny, kde oba rodiče považovali dobrovolnické a veřejné aktivity za samozřejmost. Každé z děvčat je ale osobností novou, jinou, s jinými vlastnostmi, talenty a zkušenostmi, do dlouhodobého procesu pomáhání v jejich rodině tak každá z nich přináší jiný, vlastní specifický vklad.

Zdeněk Fikejs je otec početné pěstounské rodiny celkem se sedmi dětmi. S dobrovolnickou prací začal již v roce 1996 jako lektor týdenních sportovně-dobrodružných pobytů pro mladé středoškolské studenty. Sám je profesí učitel, s dětmi tedy tráví téměř veškerý svůj čas. Jedním z důvodů, proč začal pracovat jako dobrovolník ve volnočasovém středisku pro děti a mládež Naděje Litomyšl, bylo, že mu záleželo na možnosti nabídnout především vlastním dětem smysluplné trávení volného času, bezpečí, vztah a dlouhodobější perspektivu.

Zdá se to přirozené, ne každý z nás je však toho schopen a raději by očekával, že se o to postarají druzí. Dětem, ať už svým vlastním či těm, které docházejí do střediska, věnoval obrovské množství času. Kdyby jej strávil v zaměstnání, pravděpodobně by byl schopen zaopatřit rodině mnoho nadstandardního materiálního vybavení. Je to však otázka volby. Dnes samy dospívající děti říkají, že by tuto skutečnost měnit nechtěly. Společně strávený čas a dobré vztahy jsou pro ně důležitější.

Učí se, aby mohl učit druhé. Každá profese ke své činnosti potřebuje účinný nástroj. Pro lékaře je nástrojem skalpel, pro krejčího nůžky a jehla. Pro pomáhajícího je hlavním nástrojem jeho vlastní osobnost. Během posledních let Zdeněk absolvoval mnoho kurzů a seminářů, kde se učil a zdokonaloval v dalších činnostech (např. tepání kůže, kovářství apod.). Investoval tak mnoho času a prostředků, aby to, co se naučil, mohl dál učit druhé. Pro své dlouholeté zkušenosti s plánováním celotáborových strategických her byl zván ke spolupráci od dalších organizací (např. Rotary Club Ostrava apod.).

Přirozený vzor

Aktivní přístup rodičů a především způsob času trávený s dětmi určitě přináší své ovoce. Karolína a Sára se nejprve akcí střediska Naděje Litomyšl účastnily jako další jejich vrstevníci. Měly možnost pozorovat otce i další vedoucí v různých situacích, krizích i jejich praktickému řešení. Naprosto přirozeně se pak také zapojily tam, kde bylo potřeba. Nejprve pomáhaly v pravidelných týdenních klubech pro mladší školní děti, pak se začaly účastnit i víkendových akcí a nakonec se připojily do týmu vedoucích na letním dětském táboře. Pomáhat jim tak vlastně přišlo úplně normální. Navíc se každá z nich věnovala ve volném čase dalším aktivitám (hudební nástroje, kreativní kurzy), což bylo obohacující i pro druhé. Ve své práci přímo a efektivně používají své zkušenosti, přednosti, emoce, pracují s vlastními životními událostmi. Nemají zatím tak dlouhé zkušenosti s dobrovolnictvím jako jejich otec. Vzhledem ke svému věku se ale dovedou lépe přiblížit dětem a vrstevníkům, snadno navazují vztahy.

Životní směřování

Obě sestry mají díky aktivnímu zapojení se do dobrovolnické činnosti méně volného času než jejich vrstevníci. Díky tomu si ho ale dovedou lépe zorganizovat. Tím, že si mohly spoustu činností nejprve samy vyzkoušet a naučit se, nyní mohou učit druhé. Je jisté, že došly k lepšímu poznání sebe sama, mají už jasnější představu v tom, v čem jsou každá talentovaná, k čemu má každá z nich lepší předpoklady. Mohou se už nyní, kdy jsou ve třetím ročníku na gymnáziu, lépe profilovat a mají už lepší představu o svém dalším životním směřování, výběru dalšího studia. Získaly praktické zkušenosti, které jim v tom mnoho napomohly. Dělají tuto práci rády, je vidět, že je těší, že z ní mají radost.

V dalším školním roce čeká Karolínu i Sáru maturita. Pravděpodobně budou muset svoji dobrovolnickou práci na čas omezit a věnovat se více studiu. Plánování volnočasových aktivit zabere totiž spoustu volného času (např. příprava letního tábora začíná celému týmu již v lednu a každý člen týmu začíná plnit svoje povinnosti již od jara každého roku). Aktivity pro děti a mládež se bez vydatné pomoci dobrovolníků nikdy neobešly a neobejdou. Děti je třeba doprovázet v činnostech, které se učí, vysvětlovat, předvádět, opakovat. To vše zabere mnoho času. Karolína i Sára ale dávají dobrý příklad dalším, kteří o možnosti pomáhat uvažují. Oceněním rodiny Fikejsovy, a to především těchto tří členů, bychom si přáli jejich příklad zviditelnění, inspirovat druhé a poděkovat jim. Jejich připravenost vzdát se sám sebe ve prospěch ostatních, obětovat vlastní pohodlí a sledování svých osobních zájmů z nich dělá lidi vzácné a neobyčejné.

MARTINA SOUKUPOVÁ