Ocenění, kterým klub Laurus každoročně uvádí do pomyslné síně slávy osobnost, jež se zasloužila o slávu, věhlas, rozvoj, propagaci a reprezentaci města, získala šedesátiletá Blanka Homolová za rozvoj svitavské charity, péči o potřebné a podporu dobročinnosti.

Slavnostní předání ceny proběhlo v pátek v podvečer v Ottendorferově domě. V charitě pracuje Blanka Homolová už patnáct let, od roku 2006 je rovněž členkou zastupitelstva.

Ve druhém ročníku projektu mohou lidé hlasovat i pro tři lokality ze Svitavska. Studánky Džberka a Pod Cikánkou jsou součástí přírodní rezervace Toulovcovy Maštale, která leží na rozhraní svitavského a chrudimského okresu. Studánka, nebo spíš pramen U Sil
Živé studánky soupeří o hlasy